Uprawnieni do korzystania ze strony są tylko klienci posiadający działalność gospodarczą.
Dostęp do strony otrzymuje się po przesłaniu dokumentów rejestracyjnych firmy Nip, Regon, Wpis do ewidencji gospodarczej.
Do momentu otrzymania dokumentów dostęp do strony jest zablokowany.
Na stronie po zalogowaniu podane są ceny netto przed rabatami.
Rabaty są ustalone z klientami indywidualnie.
Po złożeniu zamówienia otrzymują Państwo potwierdzenie w formie elektronicznej.
Strona aktualizowana jest codziennie w godzinach popołudniowych.
Na stronie są aktywne tylko te produkty które posiadamy na stanie.
Informacji o możliwości zakupu produktów które oferujemy można uzyskać telefonicznie lub e-mail-em pod numerami podanymi w zakładce „kontakt”.
Jeżeli użytkownik zakładający nowe konto nie potwierdzi danych zawartych w zgłoszeniu, lub nie prześle dokumentów rejestracyjnych aktywacja nowego konta nie zostanie zaakceptowana a link aktywacyjny po upływie 48 godzin zostanie usunięty.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.